Menu

Rehabilitacja w Dębicy

Gabinet oferuje kompleksową fizjoterapię, opartą o indywidualne  i całościowe rozumienie procesu rehabilitacji. Metody i program pracy dostosowany jest do pacjenta, jego schorzeń i problemów. Stosowane są odpowiednie metody kinezyterapeutyczne (mechaniczne, neurofizjologiczne i edukacyjne) oraz specjalne ćwiczenia dostosowane do potrzeb: ćwiczenia bierne, ćwiczenia bierno-czynne (wspomagane), ćwiczenia czynne wolne,  w odciążeniu, z oporem, redresje, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Rehabilitacja pacjentów z następującymi problemami:

  • bóle stawów, kręgosłupa, dyskopatie,
  • rehabilitacja pooperacyjna, pourazowa,
  • stany po udarach mózgu (łącznie z terapią afazji),
  • usprawnianie ruchowe przy mózgowym porażeniu dziecięcym, zespole   Downa, autyzmie, zespołach genetycznych, niepełnosprawności  intelektualnej (łącznie z terapią logopedyczną).

Podstawowe metody terapeutyczne:

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest metodą fizjoterapeutyczną, która polega na postrzeganiu chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów, zbliżone do czynności dnia codziennego. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. PNF to cała gama ćwiczeń i działań obejmujących terapię na macie, naukę chodu, ćwiczenia mięśni mimicznych, a także pracę nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie, połykanie, funkcjami które zostały upośledzone np. w wyniku udaru czy wypadku. Postępowanie oparte jest o stymulację polisensoryczną (bodźce wzrokowe, słuchowe, czucia głębokiego, dotykowe i równoważne). Całość ruchu jest wynikiem świadomych starań pacjenta, wspieranych elementami torującymi, do których można zaliczyć rozciągnięcie mięśni i innych elementów okołostawowych, wzmocnienie aktywności mięśni poprzez odpowiednio stawiany opór manualny, właściwy chwyt oraz zapewnienie odpowiednich  warunków i kolejności pracy mięśni. Celem metody PNF jest odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby, poprawa koordynacji i równowagi, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, poprawa techniki chodu, polepszenie czucia głębokiego, zwiększenie zakresów ruchu. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę  i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

Wskazania:

  • pourazowe porażenia i niedowłady,
  • spastyczność,
  • urazy rdzenia kręgowego,
  • udary mózgu,
  • choroby nerwowo-mięśniowe,
  • dystrofie mięśniowe,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • stwardnienie zanikowe boczne (SLA),
  • choroba Parkinsona,
  • różnego rodzaju zaburzenia ruchu,
  • skoliozy i wady postawy,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego,
  • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja),
  • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo – krzyżowego,
  • stany wymagające nauki chodu lub doskonalenia techniki chodu,
  • zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne (stany po złamaniach, uszkodzeniach tkanek miękkich).

Terapia manualna kręgosłupa i stawów obwodowych jest metodą zajmującą się zaburzeniami w układzie kostno - mięśniowym. W przypadku dysfunkcji w obrębie stawu może dojść do ograniczenia ruchomości lub jej zwiększenia. Oba te zaburzenia są wskazaniem do terapii manualnej. Podstawowym działaniem terapii będzie przywrócenie za pomocą odpowiednich technik manualnych prawidłowej ruchomości. W przypadku hypomobilności będziemy stosować mobilizacje stawów, a w przypadku hypermobilności stabilizację. Zaletą tej metody jest indywidualna praca z pacjentem dostosowana do aktualnych potrzeb pacjenta. Praca oparta jest na ruchu bezbolesnym. Dodatkowo pacjent dostaje indywidualny program autoterapii do samodzielnej pracy w domu.
Wskazania:

  • bóle i zawroty głowy, migreny, trudności w połykaniu, szumy w uszach,Rehabilitacja w Dębicy
  • neuropatie nerwu trójdzielnego, twarzowego,
  • ból w odcinku szyjnym kręgosłupa,
  • bóle barków, drętwienie rąk,
  • ból między łopatkami, trudności w oddychaniu,
  • bóle w klatce piersiowej po wykluczeniu innych przyczyn,
  • bóle w odcinku lędźwiowym, promieniowanie bólu do pachwin i bioder,
  • rwa kulszowa, drętwienie nóg i palców stóp, zaburzenia perystaltyki jelit,
  • skoliozy, pozorne skrócenia kończyn u dzieci i dorosłych.

Pilates - ćwiczenia te obejmują harmonijną współpracę umysłu i ciała, jako skuteczny sposób na prawidłową sylwetkę. System Pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Ćwiczenia fizyczne idą tu w parze z relaksem umysłowym  i prawidłową techniką oddychania z kontrolą przepony. Zajęcia powodują odprężenie  i oczyszczenie umysłu oraz pomagają łatwiej radzić sobie ze stresem i problemami  emocjonalnymi. Doskonały trening dla osób z bólami kręgosłupa. W zajęciach przykłada się szczególną uwagę do odpowiedniego napinania mięśni, pracy nad najsłabszymi partiami ciała, kontroli i precyzji wykonania każdego ruchu. Pomaga przywrócić naturalną równowagę w budowie ciała oraz prawidłową funkcję organów wewnętrznych. Ćwiczenia mają przede wszystkim na celu wzmocnienie centrum ciała, czyli mięśni odpowiadających za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Wadliwa postawa, problemy zdrowotne, warunki w pracy, urazy, przeciążenia statyczne struktur obręczy barkowej  i kręgosłupa lędźwiowego, to wszystko przyczyniania się do statycznej nierównowagi mięśniowej, która powoduje bóle. Koncentracja, panowanie nad sobą, płynne ruchy i dokładność są podstawowymi zasadami tej techniki.
Najważniejsze korzyści, jakie można osiągnąć ćwicząc Pilates:

  • poprawia elastyczność ciała,
  • zwiększa siłę mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków,
  • równoważy siłę mięśni po obu stronach ciała,
  • poprawia kontrolę mięśni pleców oraz kończyn,
  • wysmukla sylwetkę i "wyciąga" ciało,
  • poprawia stabilność kręgosłupa,
  • zwiększa świadomość swojego ciała,
  • uczy prawidłowego, pełnego oddechu,
  • poprawia koordynację ruchową i równowagę,
  • rozluźnia ramiona, kark i górną część pleców,
  • bezpieczna rehabilitacja kontuzji stawów i kręgosłupa,
  • pomoc w prewencji kontuzji układu kostnego i mięśni.

 

ActivStudio
Gabinet Terapii Ruchu i Mowy

39-200 DębicaMapa Dębicy na Podkarpaciu
ul. Sportowa 26 pok. 107
Dom Sportu i Rehabilitacji
rejestracja telefoniczna
694 915 203
e-mail: gabinet.activ@gmail.com
realizacja: StudioPixel.eu