Menu

O mnie

Nazywam się Elżbieta Zydroń, jestem rehabilitantką, logopedą i pedagogiem. Cała moja droga zawodowa związana jest głównie z dziećmi. Od wielu lat zajmuję się terapią wad postawy prowadząc gimnastykę korekcyjną, rehabilitację i terapię logopedyczną w różnych szkołach, poradniach i ośrodkach. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, studiach podyplomowych, warsztatach, podnosząc swoje kwalifikacje. Byłam wykładowcą przedmiotów medycznych w Szkole Policealnej, współpracuję z wieloma instytucjami z dziedziny rehabilitacji i logopedii. Specjalistyczny Gabinet Terapii Ruchu i Mowy zajmuje się kompleksowo profilaktyką, diagnozą, terapią i rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kwalifikacje

  • Rehabilitacja ruchowa – studia mgr AWF Kraków
  • Odnowa biologiczna w rehabilitacji i sporcie (fizjoterapia, psychoterapia masaż, refleksoterapia) – specjalizacja AWF Kraków
  • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) – certyfikat – kurs RehaPlus Kraków  (M Buck, K Hartmann)
  • PNF specjalistyczne – SKOLIOZY – certyfikat - kurs RehaPlus (K Michaluk)
  • Terapia Manualna Kręgosłupa – certyfikat – Fizjokursy Rzeszów (R Słoniak, T Tittinger)
  • Kinesiology Taping – certyfikat – kurs AG-Reh Kraków (T Senderek)
  • Gimnastyka osiowo-symetryczna-trójpłaszczyznowa (skoliozy) metodą Hoppe – warsztaty (J Pelczar)
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – kurs PZSN Warszawa (T Szurmik)
  • Wychowanie fizyczne – studia podyplomowe AWF Kraków
  • Pilates – certyfikat – kurs (Fitstyl Kraków)
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – kurs CSD Pro-Futuro Rzeszów (W Kaniuczak)Masaż i rehabilitacja w Dębicy
  • Logopedia – studia podyplomowe UMCS Lublin
  • Obsługa programu „Słyszę” i „Widzę” – certyfikat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – warsztaty (H Skarżyński)
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej – warsztaty (T Kaczan)
  • Terapia osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi - warsztaty (T Kaczan)
  • Komunikacja interpersonalna – warsztaty
  • Wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej – nauczyciel dyplomowany
  • Wykładowca w szkole policealnej – przedmioty medyczne

Doświadczenie zawodowe / Współpraca

  • Poradnia Rehabilitacyjna - fizjoterapeuta
  • Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja – fizjoterapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, logopeda
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - logopeda
  • Szkoła Policealna – wykładowca przedmiotów medycznych
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku – instruktor gimnastyki i fitness
  • Ośrodek Wczesnej Terapii i Rehabilitacji Dzieci - fizjoterapeuta
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej – logopeda
  • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych - Warszawa
  • Jersey Shore Center – Genesis Elder Care Network – New Jersey USA

ActivStudio
Gabinet Terapii Ruchu i Mowy

39-200 DębicaMapa Dębicy na Podkarpaciu
ul. Sportowa 26 pok. 107
Dom Sportu i Rehabilitacji
rejestracja telefoniczna
694 915 203
e-mail: gabinet.activ@gmail.com
realizacja: StudioPixel.eu